LJG Twente is there for you

08 June 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI verslagjaar 2016

ANBI verslagjaar 2016

 

Staat van inkomsten en uitgaven over 2016 tegenover die van 2015 en de begroting voor 2016

 

  Reëel 2015

  Reëel 2016

  Begroot 2016

                  Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Contributies, donaties, renten, erven, etc.

        10.488,=

       10.761,=

         7.750,=

Entrees en bijdragen maaltijden

         1.799,=

        1.495,=

         1.450,=

Overige inkomsten

           -

            65,=

            -

 

 

 

 

                        Totaal

        12.287,=

       12.321,=

         9.200,=

 

 

 

 

                    Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Huur gebouwen, zalen, energie en water 

         3.419,=

        3.528,=

         3.200,=

Verzekeringen 

           115,=   

            74,=

            100,=

Kosten rabbinaat 

           982,=    

           491,=

            750,=

Leiding diensten 

           600,=      

         1.050,=

            750,=

Contributie Verbond, Rimon, Levisson etc.

           297,=    

           874,=

            300,=

Uitgaven maaltijden, bijeenkomsten, materialen

         1.650,=    

         2.109,=

          1.300,=

Kosten bestuur

            454,=      

         1.264,=

            400,=

Representatie

            630,=      

           365,=

            450,=

Bankkosten

            153,=      

           190,=    

            150,=

Abonnement Joods.nu

            605,=      

              0,=

            100,=

Diversen

            561,=     

           725,=

            150,=

 

 

 

 

                       Totaal

         9.466,=  

       10.670,=

          7.650,=

 

 positief saldo 

         2.821,=

         1.650,=

          1.550,=

 

 

Verslag van activiteiten 2016 - 2017

De LJG Twente schrijft voor haar Algemene Ledenvergadering steevast een Verslag van Activiteiten, dat loopt van ledenvergadering tot ledenvergadering, die gewoonlijk in het voorjaar wordt gehouden. In het VvA van 2016 - 2017, dat loopt van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017, valt te lezen dat er bijna tweewekelijks op Sjabbat synagogediensten werden gehouden. Ook blijkt dat op bijna alle Joodse feest- en ook treurdagen diensten werden gehouden, waarbij de diensten met Rosj haSjana en Jom Kipoer en de Toe biSjewatseider en de Pesachseider erg druk bezocht werden. Enige keren bezocht rabbijn Albert Ringer onze gemeente en er waren bezoeken van de rabbijnen Hannah Nathans, Navah-Tehila Livingstone, Tzvi Marx - wegens een sioem - en Channa Karmann-Lente. Rabbijn Hannah Nathans verzorgde de jaarlijkse Kristallnachtlezing in onze sjoel op woensdagavond 9 november. Op zaterdag 28 mei 2017 ontvingen wij burgemeester Kok van Haaksbergen en zijn kabinetschef mw. Karnebeck bij onze sjoeldienst. 

Op 7 mei vierde een van onze kinderen haar bat mitswa in de sjoel van Lochem, met veel gasten uit de VS. In augustus was de Berlijnse chazzan mw. Jalda Rebling bij onze jaarlijkse Ruurlodag te gast als docente. Onze beide chazzaniem kregen in september een bijzondere kidoesj aangeboden vanwege hun tienjarig ambtsjubileum. Dit vierden wij in Theater De Kappen. In oktober weken wij uit naar de grote sjoel van Deventer voor een bijzondere sjoeldienst vanwege een vijftigjarig huwelijksfeest. Op zondag 26 februari trad het Trio Nikitov op in sjoel met een zeer gevarieerd muziekprogramma. 

Voor onze beide in het vorige jaar overleden leden werden matseiwes onthuld op hun begraafplaatsen. 

Er wordt verslag gedaan van open dagen en van het bezoek in het voorjaar van de Haaksbergse schooljeugd van alle groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Met diverse overige levensbeschouwelijke organisaties in de regio worden actief, doch met name op bestuurlijk niveau contacten onderhouden. We nemen deel aan de Raad voor Levensbeschouwngen en Religies Enschede, zijn er deelnemer aan het project 'Bruggen Bouwen' en hebben directe contacten met de Haaksbergse kerken en de moskee. In het kader van de toestroom van vluchtelingen, ook naar Haaksbergen, zijn er enkele gezamenlijke initiatieven geweest. 

Uiteindelijk worden de gegevens van bestuursvergaderingen en van de afvaardiging naar het landelijke Algemene Bestuur door de voorzitter weergegeven. We kijken terug op een jaar met weer enige lernmomenten voor de volwassenen en met regulier onderwijs voor onze kinderen, op hun weg naar hun bat en bar mitswa. Ook dit jaar is ons ledental weer iets gegroeid, waarover we ons erg verheugen.

June

  • <  
  •   >
S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30