LJG Twente is there for you

08 June 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI verslagjaar 2019

ANBI verslagjaar 2019

 

Staat van inkomsten en uitgaven over 2019

tegenover die van 2018 en de begroting van 2019 

 

  Reëel 2018

 Reëel 2019 

  Begroot 2019

                  Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Contributies, donaties, renten, erven etc.

          10.697,=

              9.697,=

              10.000,=

Entrees en bijdragen maaltijden

            1.845,=

              1.323,=

                1.500,=

Overige inkomsten

              463,=

                 187,=

                     -

 

 

 

 

                        Totaal

         13.005,=

            11.207,=

              11.500,=

 

 

 

 

                    Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Huur gebouwen, zalen, energie en water 

            3.675,=

             3.570,=

               3.750,=

Verzekeringen 

                82,=

                  87,=

                  100,=

Kosten rabbinaat 

            1.050,=

                540,=

               1.000,=

Leiding diensten 

            1.000,=

              1.500,=

               1.500,=

Contributie Verbond, Rimon, Levisson, Joods.nu etc.

           1.274,=

              1.564,=

               1.500,=

Uitgaven maaltijden, bijeenkomsten, materialen

           1.089,=

              1.286,=

              1.200,=

Kosten bestuur

              998,=

                 894,=

               1.000,=

Representatie

              538,=

                 682,=

                  500,=

Bankkosten

              179,=

                 194,=

                  200,=

Begraafplaats, chewre

                22,=

                    -

                     -  

Onderwijs 

            1.025,=

                 413,=

                  250,=

Diversen 

              538,=

                 402,=

                  500,=

                       Totaal

          11.470,=

            11.132,=

              11.500,=

 

 positief saldo 

negatief saldo 

            1.535,=

     

                 75,=

                    

 

Verslag van activiteiten over 2019

Het verslag over de periode april 2019 - april 2020 

In deze periode hebben we als Liberaal Joodse Gemeente in een tweewekelijkse regelmaat sjoeldiensten kunnen houden, gewoonlijk geleid door Bert Oude Engberink en Daan Daniëls. Enige keren werd de dienst geleid door Tim van Dingstee. Een grote groep leden verzorgt het laaienen, het reciteren uit de Thora, en verzorgt de lezing van de Haftara. Ook worden de derasjot, predikaties, gehouden door een aantal leden uit onze gemeente. Rabbijn Ringer bezocht enkele keren onze gemeente. We zijn in deze periode weer in staat geweest alle gangbare Joodse feestdagen gezamenlijk te vieren. We hebben in 2019 een gezellige en drukbezochte Pesachseider gehouden en er was een Jomtovdienst aan het eind van Pesach. Ook met Sjawoeot en met de Hoge Feestdagen hebben we druk bezochte diensten gehouden. Chanoeka vierden we, evenals de Pesachseider, in de sjoel van Lochem en Toe biSjewat bij leden thuis. 

Op vrijdagmiddag voorafgaand aan de Dodenherdenking van 4 mei 2019 werden er samen met de NIG Twente kransen gelegd in Enschede en in Haaksbergen, alwaar in aanwezigheid van burgemeester R. Welten en zijn staf. 

We hebben ook deze zomer weer onze 'Ruurlodag' gehouden en op andere momenten werd er ook gelernd en gezamenlijk muziek gemaakt. 

Op 9 november 2019 herdachten we de Kristallnacht in Duitsland in 1938, met een lezing door Bert Oude Engberink over de vervolging van de Sinti en Roma in Nederland en in overig Europa. 

Er is onderwijs, in samenwerking met Rimon voor de kinderen, en er bestaat onderwijs voor volwassenen. Daarnaast zijn er enkele groepen die rondom Joods lernen op gezette tijden bijeen komen. Ook wordt er af en toe aansluitend op een eredienst een studiemoment ingevoegd. 

Op de voormiddag van Toe bi-Sjewat, 9 februari 2020, hebben wij op onze begraafplaats Gan ha-Olam een begrafenis gehad. Daarom werd de traditionele seider van Toe bi-Sjewat afgezegd. Maandagavond 9 maart hielden we een overvolle huiskamerbijeenkomst voor Poeriem, waar de megillat Esther werd voorgelezen. 

In het VvA staat ook te lezen dat het bestuur maandelijks vergadert en dat de voorzitter deel neemt aan de Verbondsvergaderingen als lid van het Algemeen Bestuur. Overige externe contacten zijn met het Haaksbergse 4 en 5-mei Comité en met de Enschedese Raad van Levensbeschouwingen en het Team Bruggen Bouwen.  

Sinds medio maart 2020 staat Nederland stil vanwege de wereldwijde uitbraak van de coronapandemie. Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente. Alle activiteiten zijn tot nader order stilgelegd. 

June

  • <  
  •   >
S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30