LJG Twente is there for you

08 June 2023 | 19 Sivan 5783

Beleidsplan

Gezellig eten en drinken

Beleidsplan

Het beleidsplan van de LJG Twente is bondig. De gemeente is klein qua samenstelling en heeft daarom beperkte budgettaire middelen.

Activiteiten

Vanuit de doelstelling worden er het hele jaar door synagogediensten gehouden, op tweewekelijkse basis. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vele feest- en ook treurdagen, die de Joodse kalender kent. Rosj haSjana, Jom Kipoer, Soekot, Simchat Thora, Chanoeka, Toe biSjewat, Poeriem, Pesach, Sjawoeot, Lag ba'Omer en Tisja be'Av krijgen alle invulling, gewoonlijk met een dienst - Pesach en Toe biSjewat ook nog met een seider. Ook momenten als Jom haSjoa en de Israelische bijzondere dagen Jom haZikkaron, Jom ha'Atsmaoet en Jom Jeroesjalajim krijgen aandacht. 

Rondom de vele levensmomenten, zoals geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden onderneemt de gemeente altijd actie en zijn de leden er voor elkaar. Aangeboden wordt hier ook een Joodse invulling aan te geven. 

We kennen onderwijs aan onze kinderen en we kennen het volwassenenonderwijs. Voor de kinderen is er een traject voor de Bar of Bat Mitswa. Voor volwassenen zijn er op diverse momenten lernbijeenkomsten, aansluitend op een dienst of 's avonds bij iemand thuis. Daarbij bestaat er een opleiding voor kandidaten voor gioer, die inhouse georganiseerd wordt. Bij gelegenheid ontvangt de gemeente groepen van buiten, die informatie over de synagoge of over een thema uit het Jodendom wil ontvangen. Hier wordt dan voor een spreker en een gastvrij onthaal gezorgd.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door vijf personen:

- de voorzitter

- de secretaris

- de penningmeester

- twee algemeen bestuursleden.

Via het secretariaat kan informatie over de bestuursleden worden opgevraagd. Het bestuur wordt bijgestaan door enkele commissies.

Veiligheid

Joodse objecten en activiteiten van Joodse organisaties behoeven helaas altijd aandacht voor de externe veiligheid. Hierover is voortdurend contact met de daartoe bestaande instanties en de lokale en landelijke overheid.  

Gebouw

De synagoge stamt uit 1828 en gezien haar leeftijd is zij voortdurend onderhevig aan onderhoud. In samenwerking met de verhuurder, de Stg. Synagoge Haaksbergen, is voortdurend overleg hierover. Soms worden er reparaties en onderhoud aan het gebouw gepleegd, waarvoor de LJG Twente als belangrijkste gebruiker mede-verantwoordelijkheid voelt.  

Begraafplaats

De begraafplaats van de LJG Twente te Enschede is niet in eigen bezit, maar een afgescheiden deel van de Algemene Westerbegraafplaats aan de Hengelosestraat. Het onderhoud wordt uitgevoerd door medewerkers van de begraafplaats. Het bijhouden van de graven gebeurt door gemeenteleden of door familie van de overledenen. 

Chewra Kediesja 

Het Genootschap 'Chewra Kediesja' is belast met de zorg rondom overlijden en begraven. Een bestuurslid is hiervoor verantwoordelijk en het Genootschap bestaat uit een dames- en een herengilde. Ieder jaar doet de verantwoordelijke bestuurder tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag over het afgelopen jaar.

Maaltijden

Voor dan wel na de vele diensten wordt er gezellig gegeten en gedronken. De leden verzorgen bij toerbeurt deze koffietafel. Vanwege de Joodse voedingsopvattingen zijn er duidelijke afspraken over de samenstelling. Bij officiële maaltijden, zoals de aanbijt na Jom Kipoer en de Seiders van Pesach en Toe biSjewat ligt de organisatie ervan onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De bijdragen die hiervoor van de deelnemers worden gevraagd moeten kostendekkend zijn.

Extern

De LJG Twente is niet alleen op zichzelf gefocust, maar heeft veel contacten met de wereld rondom. Als gemeente vallen we in Nederland onder de koepelorganisatie Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, waarbij acht liberale en progressieve Joodse Gemeenten zijn aangesloten en dat enkele andere organisaties onder zijn paraplu telt. Daarnaast is de LJG Twente actief lid en tevens een van de mede-oprichters geweest van de Enschedese Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. Ook nemen we deel aan het Team Bruggen Bouwen in Enschede. De LJG Twente steunt actief het CIDI. Binnen de wereld van de Haaksbergse religieuze organisaties staan wij open voor contact en zoeken wij elkaar bij gelegenheid op. De LJG Twente neemt deel aan het Haakbergse 4 en 5 mei-comité en is op 4 mei ook officieel vertegenwoordigd in Enschede.  

Financiën

De LJG Twente heft contributie van haar leden. Daarnaast kent het donaties en andere vormen van inkomsten. Dit alles om de uitgaven te kunnen dekken. Alle werk binnen de gemeente wordt verzorgd op vrijwillige basis. Er is geen personeel in dienst. Onkosten worden wel vergoed. De rabbijn wordt voor zijn activiteiten betaald. 

June

  • <  
  •   >
S M T W T F S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30