הקהילה הליברלית ב-טבנטה היא בשבילכם

08 יוני 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI verslagjaar 2018

ANBI verslagjaar 2018

 

Staat van inkomsten en uitgaven over 2018 tegenover die van 2017 en de begroting voor 2018

 

  Reëel 2017

  Reëel 2018

  Begroot 2018

                  Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Contributies, donaties, renten, erven etc.

          13.242,=

          10.697,= 

                9.500,=

Entrees en bijdragen maaltijden

           1.793,=

            1.845,=  

                1.500,=

Overige inkomsten

           1.084,=

               463,= 

                     -

 

 

 

 

                        Totaal

         16.119,=

           13.005,=

              11.000,=

 

 

 

 

                    Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Huur gebouwen, zalen, energie en water 

            3.050,= 

            3.675,=

                3.800,=

Verzekeringen 

                61,=

                 82,= 

                   150,= 

Kosten rabbinaat 

              562,=

            1.050,=

                   750,=

Leiding diensten 

              pm  

            1.000,=  

                   750,=

Contributie Verbond, Rimon, Levisson, Joods.nu etc.

           1.383,=

            1.274,=  

                   900,=

Uitgaven maaltijden, bijeenkomsten, materialen

           1.908,=  

            1.089,=

                1.000,=

Kosten bestuur

           1.197,= 

               998,=

                   800,=

Representatie

           2.075,=

               538,=

                   800,=

Bankkosten

              178,=

               179,= 

                   150,=

Begraafplaats, chewre

              998,=

                 22,=

                     -

Onderwijs 

            -

            1.025,=

                   925,=

Diversen 

           1.446,=

                538,=

                   800,=

                       Totaal

          12.858,=

           11.470,=

               10.825,=

 

 positief saldo 

           3.261,=

             1.535,=

                    175,=

 

 

Verslag van activiteiten over 2018

Het verslag over de periode april 2018 - april 2019 

In deze periode hebben we als Joodse Gemeente in een tweewekelijkse regelmaat sjoeldiensten kunnen houden, gewoonlijk geleid door Bert Oude Engberink en Daan Daniëls. Enige keren werd de dienst geleid door Tim van Dingstee. Een grote groep leden verzorgt het laaienen, het reciteren uit de Thora, en verzorgt zij de lezing van de Haftara. Ook worden de derasjot gegeven door een aantal leden uit onze gemeente. We zijn in deze periode weer in staat geweest alle gangbare Joodse feestdagen gezamenlijk te vieren. We hebben een Pesachseider gehouden en er was een Jomtovdienst aan het eind van Pesach. Ook met Sjawoeot en met de Hoge Feestdagen hebben we druk bezochte diensten gehouden. Chanoeka vierden we in de sjoel van Lochem en Toe biSjewat bij leden thuis. 

Op donderdag 19 april 2018 vierden we Jom haAtsmaoet in sjoel, met een concert van het duo Niet in het Zwart na afloop van de avonddienst. Op 4 mei werden er in de loop van de middag samen met de NIG Twente kransen gelegd in Enschede en Haaksbergen, alwaar in aanwezigheid van burgemeester G.J. Kok en zijn staf. Op 18 juni 2019 ontvingen we in het bijzijn van een delegatie van de NIG Twente de Oostenrijkse ambassadeur mw. Dr. H. Gürer en haar staf in onze sjoel tijdens haar werkbezoek aan Twente. 

We hebben ook deze zomer weer onze 'Ruurlodag' gehouden en op andere momenten werd er ook gelernd en gezamenlijk muziek gemaakt. 

Tijdens de sjabbatochtenddienst van 13 oktober werd een groots bar mitswafeest gehouden, met gasten uit de Verenigde Staten. 

Op 9 november 2018 herdachten we de Kristallnacht in Duitsland in 1938, met een lezing over de Polenaktion door Bert Oude Engberink. 

Er is onderwijs, in samenwerking met Rimon voor de kinderen, en er bestaat onderwijs voor volwassenen. Daarnaast zijn er enkele groepen die rondom Joods lernen op gezette tijden bijeen komen. Ook wordt er af en toe aansluitend op een eredienst een studiemoment ingevoegd. 

In het VvA staat ook te lezen dat het bestuur maandelijks vergadert en dat de voorzitter deel neemt aan de Verbondsvergaderingen als lid van het Algemeen Bestuur. Overige externe contacten zijn met het Haaksbergse 4 en 5-mei Comité en met de Enschedese Raad van Levensbeschouwingen en Team Bruggen Bouwen.  

יוני

  • <  
  •   >
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30