הקהילה הליברלית ב-טבנטה היא בשבילכם

08 יוני 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI verslagjaar 2020

ANBI verslagjaar 2020

 

Staat van inkomsten en uitgaven over 2020

tegenover die van 2019 en de begroting van 2020 

 

  Reëel 2019

 Reëel 2020 

  Begroot 2020

                  Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Contributies, donaties, renten, erven etc.

             9.697,=

              9.801 ,=

                9.600,=

Entrees en bijdragen maaltijden

             1.323,=

                  - 

                1.400,=

Chewre 

Verzekering

Leiding diensten

Overige inkomsten

 

       

 

              187,=

                500,=

                285,=

                750,=

             1.500,=

                     

 

 

                  100,=

 

 

 

 

                        Totaal

          11.207,=

            12.836,=

              11.100,=

 

 

 

 

                    Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Huur gebouwen, zalen, energie en water 

            3.570,=

             3.250,=

               3.800,=

Verzekeringen 

                 87,=

                384,=

                    90,=

Kosten rabbinaat 

               540,=

                399,=

               1.650,=

Leiding diensten 

            1.500,=

             1.500,=

                  750,=

Contributie Verbond, Rimon, Levisson, Joods.nu etc.

            1.564,=

             1.173,=

               1.050,=

Uitgaven maaltijden, bijeenkomsten, materialen

            1.286,=

                143,=

                  930,=

Kosten bestuur

               894,=

                295,=

                  800,=

Representatie 

Bloemen en Chanoeka-actie

               682,=

                188,=

             1.022,=

               1.000,=

Bankkosten

               194,=

                160,=

                  180,=

Begraafplaats, chewre

                 -

                  70,=

                     -  

Onderwijs 

               413,=

                160,=

                    50,=

Diversen 

Onvoorzien 

               402,=

                213,=

             2.890,=

                  200,=

                       Totaal

          11.132,=

            11.847,=

              10.500,=

 

 positief saldo 

negatief saldo 

            

                 75,=

                989,=  

                 

                    

 

Verslag van activiteiten over 2020

Het verslag over de periode april 2020 - maart 2021

Sinds medio maart 2020 staat Nederland stil vanwege de wereldwijde uitbraak van de coronapandemie. Dit heeft ook gevolgen voor onze gemeente. Alle fysieke activiteiten zijn tot nader order stilgelegd. Derhalve hebben we als Liberaal Joodse Gemeente Twente in deze periode nauwelijks echte sjoeldiensten kunnen organiseren. Een enkele keer hebben we onder strenge regels en in beperkte aantallen een dienst kunnen houden in de sjoel van Lochem, die we voor deze gelegenheid huurden. Bijzonder waren daar de momenten van de avonddiensten van Rosj haSjana. Alle andere feestdagen hebben we helaas elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten - daarbij hebben we wegens weersomstandigheden onze jaarlijkse 'Ruurlodag' in de zomer ook moeten cancellen. Bezoeken van externen aan onze sjoel hebben in deze periode begrijpelijkerwijze dan ook niet plaatsgevonden. Verder hebben we contact met onze leden en vrienden onderhouden met sjmoezen, lernen (bv. over Pesach), de Pesachseider, diensten en derasjot via YouTube en via Zoom. Op enige momenten waartoe de kalender hiervoor aanleiding gaf hebben we onze leden en in het bijzonder de kinderen verrast met een fysieke tractatie. 

Op 4 mei 2020 hebben we voorafgaand aan de officiële Dodenherdenking samen met de NIG Twente kransen gelegd in Enschede en in Haaksbergen, alwaar in aanwezigheid van burgemeester R. Welten en zijn staf. 

In deze perode hebben helaas twee begrafenissen op onze begraafplaats Gan ha-Olam plaatsgevonden. In het VvA staat ook te lezen dat het bestuur maandelijks vergadert en dat de voorzitter deel neemt aan de Verbondsvergaderingen als lid van het Algemeen Bestuur. Overige externe contacten zijn met het Haaksbergse 4 en 5-mei Comité en met de Enschedese Raad van Levensbeschouwingen en het Team Bruggen Bouwen.  

יוני

  • <  
  •   >
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30