הקהילה הליברלית ב-טבנטה היא בשבילכם

08 יוני 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI verslagjaar 2021

ANBI verslagjaar 2021

 

Staat van inkomsten en uitgaven over 2021

tegenover die van 2020 en de begroting van 2021 

 

  Reëel 2020

 Reëel 2021 

  Begroot 2021

                  Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Contributies, donaties, renten, erven etc.

            9.801,=

           13.995 ,=

                9.400,=

Entrees en bijdragen maaltijden

                    -

                 405,=

                1.400,=

Chewre 

Verzekering

Leiding diensten

Overige inkomsten

             500,=

             285,=

             750,=

           1.500,= 

               1.500,=

                      -

                      -

                 233,=

                     --

 

 

                  100,=

 

 

 

 

                        Totaal

          12.836,=

            16.133,=

              10.900,=

 

 

 

 

                    Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Huur gebouwen, zalen, energie en water 

            3.250,=

             4.252,=

               3.700,=

Verzekeringen 

               384,=

                  84,=

                  100,=

Kosten rabbinaat 

               399,=

                524,=

               1.750,=

Leiding diensten 

            1.500,=

                 554,=

                  750,=

Contributie Verbond, Rimon, Levisson, Joods.nu etc.

            1.173,=

             1.261,=

               1.150,=

Uitgaven maaltijden, bijeenkomsten, materialen

              143,=

                635,=

                  950,=

Kosten bestuur

               295,=

                278,=

                  800,=

Representatie 

Bloemen en Chanoeka-actie

               188,=

             1.022,=

                300,=

               1.250,=

Bankkosten

               160,=

                197,=

                  200,=

Begraafplaats, chewre

                 70,=

                   - 

                      -  

Onderwijs 

               160,=

                830,=

                  450,=

Diversen 

Onvoorzien 

Beveiliging 

               213,=

                   -

            2.890,=

              1.132,=

                    - 

             5.786,=

                      -

                  250,=

                3.000,=

                       Totaal

 

          11.847,=

            15.837,=

              14.350,=

 positief saldo 

negatief saldo 

              989,=

                296,=  

                   

                3.450,=

Verslag van activiteiten over 2021

Het verslag over de periode maart 2021 - mei 2022

Het verslag begint in maart 2021, waarbij we nog volop in de lockdown wegens de coronapandemie zaten. Veel activiteiten vonden plaats via zoom en het heeft toch even geduurd voordat ieder, zowel zender als ontvanger, deze techniek goed in de vingers kreeg. Zo ging er wel eens wat mis bij het uitzenden. Toch hebben we de hoogtepunten op onze Joodse kalender weten te vieren middels zoom: een gemeenteseider, een Lag ba-Omerconcert vanuit sjoel, een dienst wegens Sjawoeot en enkele 'gewone' sjabbatdiensten. Ook hebben we, zodra de situatie dat toeliet, fysieke diensten kunnen organiseren in de voormalige sjoel van Lochem, waarbij we meer ruimte per persoon hadden.

Onze jaarlijkse herdenking op de begraafplaats kon gewoon doorgang vinden en de Hoge Feestdagen van 2021 hebben we in de Protestantse Kerk van Haaksbergen mogen houden, waarvoor we het Kerkbestuur veel dank verschuldigd zijn. Dit heeft zelfs landelijke aandacht getrokken, met een artikel en foto's in het NIW en in het landelijke Protestantse contactblad. Later in 2021 ging de samenleving weer op slot, zodat we bv. met Chanoeka weer hebben moeten zoomen. 

Bijzonder te vermelden is dat we wegens Toe biSjewat op zondag 27 maart een boomplantactie hebben gehouden in het Duitse Lohne. Op onze begraafplaats hebben we op 13 maart de matseiwe onthuld voor een van onze dierbare overleden leden. Poeriem konden we weer bij mensen thuis vieren, wat een gezellig feest werd en de drukbezochte gezellige seider van 2022 vond weer fysiek plaats in de sjoel van Lochem. Sinds het uitbreken van de Russisch-Oekraïnse Oorlog neemt de sjoel deel aan het Haaksbergse Vredesgebed.

Op zondag 29 mei konden we ons uitgestelde 50-jarige jubileum vieren in sjoel en in Theater de Kappen, met veel gasten uit de lokale gemeenschap, uit Joods Nederland en met de burgemeester mr. drs. R. Welten en de Commissaris van de Koning ir. A. Heidema. Dit jubileum was tevens het 40-jarig jubileum van de restauratie van onze sjoel, waardoor we samen met de Stg. Synagoge Haaksbergen een mooie dag hebben kunnen beleven.  

In het VvA staat ook te lezen dat het bestuur maandelijks vergadert en dat de voorzitter deel neemt aan de Verbondsvergaderingen als lid van het Algemeen Bestuur. Overige externe contacten zijn met het Haaksbergse 4 en 5-mei Comité en met de Enschedese Raad van Levensbeschouwingen en Religies en met het Team Bruggen Bouwen.  

יוני

  • <  
  •   >
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30