הקהילה הליברלית ב-טבנטה היא בשבילכם

08 יוני 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI verslagjaar 2022

ANBI verslagjaar 2022

Staat van inkomsten en uitgaven over 2022

tegenover die van 2021 en de begroting van 2022 

 

  Reëel 2021

 Reëel 2022 

  Begroot 2022

                  Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Contributies, donaties, renten, erven etc.

          13.995,=

           11.536,=

                9.500,=

Entrees en bijdragen maaltijden

               405,=

             1.192,=

                1.000,=

Chewre 

Jubileum

Acties

Boeken 

Overige inkomsten

           1.500,=

             -

              

   

             233,= 

                    0,=

                120,=   

                324,=

                203,=   

                    -   

                     --

 

           

                 200,=

 

 

 

 

                        Totaal

          16.133,=

           13.375 ,=

             10.700,=

 

 

 

 

                    Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Huur gebouwen, zalen, energie en water 

            4.252,=

              4.268,=

              4.400,=

Verzekeringen 

                 84,=

                  87,=

                   90,=

Kosten rabbinaat 

               524,=

               655 ,=

                 600,=

Kosten diensten 

              554,=

               662 ,=

                 800,=

Contributie Verbond, Rimon, Levisson, Joods.nu etc.

            1.261,=

            2.074 ,=

              1.000,=

Uitgaven maaltijden, bijeenkomsten, materialen

Jubileum

              635,=

              1.264,=

 

              1.239,=

              3.000,=

Kosten bestuur

               278,=

                 584,=

                 600,=

Representatie 

               300,=

                 117,=

                 400,=

Bankkosten

               197,=

                290 ,=

                 200,=

Begraafplaats, chewre

                 -

                   - 

                      -  

Onderwijs, boeken 

               830,=

                 597,=

              1.000,=

Diversen 

Acties 

Onvoorzien 

Beveiliging 

             1.132,=

                  -

                   -

            5.786,=

                   -     

                   0,=

                120,= 

            1.755 ,=

                      -

                     -

                    0,=

             1.500,=

                       Totaal

 

          15.837,=

           13.712,=

           13.590,=

 positief saldo 

negatief saldo 

              296,=

         

                337,=  

                   

             2.890,=

Verslag van activiteiten over 2022   

Verslaglegging over 2022.

Na corona hebben we dit jaar alle activiteiten weer als 'vanouds' kunnen organiseren. Op regelmatige basis hebben we sjoeldiensten gehouden en konden we alle feestdagen ook met diensten en bijeenkomsten invullen. De Hoge Feestdagen hebben we weer in eigen sjoel kunnen vieren. Rosj Hasjana was bijzonder met onze eigen rabbijn Ringer als Baal Tokea onder ons. De boomplantactie n.a.v. Toe Bisjewat 2022 was een succes. Het ingezamelde bedrag hebben we in 2022 niet kunnen overmaken naar de belanghebbende. We nemen aan dat dit in 2023 gaat lukken. Een aantal leden heeft een koor gevormd en komt regelmatig bijeen om te repeteren. 

Het bestuur vergadert maandelijks. De voorzitter neemt deel aan de Verbondsvergaderingen als lid van het Algemeen Bestuur. Overige externe contacten zijn met het Haaksbergse 4 en 5-mei Comité en met de Enschedese Raad van Levensbeschouwingen en Religies en met het Team Bruggen Bouwen. De LJG Twente is actief deenemer aan en op gezette tijden ook gastgever voor het wekelijkse interreligieuze Haaksbergse Vredesgebed i.v.m. de oorlog om Oekraïne.  

יוני

  • <  
  •   >
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30