הקהילה הליברלית ב-טבנטה היא בשבילכם

08 יוני 2023 | 19 Sivan 5783

Leerhuis Haaksbergen

Leerhuis Haaksbergen

Programma van het Leerhuis Haaksbergen, Beit Midrasj Harei Nitsav.

Bericht van 6 december 2022: Zoals gepland gaat de leerhuisavond op 8 december gewoon plaatsvinden. De lesavond van 24 november gaan we nog inhalen. 

Het leerhuis valt onder de verantwoordelijkheid van de Stg. Synagoge Haaksbergen.

We zijn blij met het leerhuis weer van start te kunnen gaan, na een lange periode waarin we wegens corona geen leerhuisavonden hebben georganiseerd. Blijft u deze pagina volgen om te zien of de avonden daadwerkelijk doorgaan, omdat in het najaar de situatie weer kan veranderen. 

Najaar 2022 - levensmomenten volgens de Joodse traditie.

In het Jodendom kennen we behalve de jaarlijks terugkerende kalender met zijn vele feest- en ook treur- en herdenkingsdagen ook een 'levenskalender.' Van de wieg tot het graf zijn er beproefde tradities ontstaan, die onze gang door het leven begeleiden. Aan de invulling van deze levensmomenten willen we dit seizoen aandacht besteden. 

Donderdagavond 20 oktober 2022 - In den beginne - tradities en regelgeving rondom zwangerschap, geboorte (besnijdenis en naamgeving) en kinderjaren (opvoeding, onderwijs en bar en bat mitswa).  

Donderdagavond 24 november 2022 - En leef ermee - volwassenheid: verliefd, verloofd, getrouwd. De huwelijksceremonie, huwelijkse omgang en ook scheiding komen aan de orde.

Donderdagavond 8 december 2022 - Tot de dood ons scheidt - over ziekte, lijden, overlijden, begraven en rouw. 

Docent is Bert Oude Engberink. De bijeenkomsten worden gehouden in de synagoge, Ruisschenborgh 1, te Haaksbergen. De avonden beginnen telkens om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Deelname kost 5 euro p.p. per avond. De prijs is inclusief enkele teksten en koffie/thee. 

U kunt ter plaatse uw entree betalen of uw bijdrage overmaken op rek.nr. NL15 ABNA 059.11.11.306 t.n.v. Stg. Synagoge Haaksbergen, o.v.v. ‘Bijdrage Leerhuis.’

De bijdrage komt geheel ten goede aan de Stg. Synagoge Haaksbergen.

Kristallnachtherdenking woensdagavond 9 november 2022

Aanvang 20.00 uur. Avondgebed met herdenking en lezing. Koffie na afloop.  

In de avond van 9 op 10 november 1938 vonden er in het hele Duitse rijksgebied, dat was toen inclusief het bezette Oostenrijk, aanvallen plaats op de Duitse Joodse bevolking en haar bezittingen, waarbij de vele honderden brandende synagogen in ons geheugen gegrift staan. Dit was het duidelijk zichtbare begin van de fysieke aanval op Duitslands' Joodse bevolking, die zou uitmonden in de Sjoa in geheel Europa.  

Dit jaar zal mevrouw Ayfer Koc, echtgenote van dhr. Pieter Omtzigt, spreken over haar achtergrond van vluchteling. Hoe zij na een jeugd van onderdrukking en vervolging de vrijheid vond in Nederland en hier een goed leven wist op te bouwen. Zij was tot voor kort fractievoorzitter van de Enschedese CDA-fractie in de gemeenteraad. 

Voor meer informatie: d.daniels4@kpnplanet.nl of 0573 – 25 34 15

 

Graag weer tot ziens in ons Leerhuis!

Met vriendelijke groet,

 

D. Daniëls, secretaris. 

יוני

  • <  
  •   >
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30