LJG Twente is er ook voor U.

08 juni 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI

Sjawoeot in sjoel Haaksbergen

ANBI

De Belastingdienst kent in Nederland de status van zgn. Algemeen Nut Beogende Instellingen, kortweg ANBI, voor die organisaties die op levensbeschouwelijk en cultureel terrein actief zijn. Uiteraard zijn hier veel voorwaarden aan verbonden. Bijdragen aan een ANBI kunnen in vele gevallen als aftrekpost worden opgenomen bij de belastingaangifte. Op www.belastingdienst.nl is daarover veel te vinden. 

Op deze pagina's treft u de gegevens van onze gemeente aan betreffende de ANBI-status. Hiermee krijgt men algemeen toegang tot de grondslagen van onze gemeente en tot de financiën over het afgelopen belastingjaar, zodat iedereen kan zien hoe is omgegaan met middelen die mede door het Nederlandse belastingsysteem hiervoor ter beschikking zijn gekomen. Per 1 januari 2016 is het verplicht deze gegevens op de eigen website openbaar te maken. Volgens het Nederlandse recht is de LJG Twente een kerkelijke gemeente, vallend onder het Kerkgenootschap 'Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.' 

De LJG Twente is volgens de belastingdienst sinds 15 juni 2009 gevestigd te Lochem en het RSIN-nummer luidt: 820 878 522. 

Het NVPJ is volgens de belastingdienst sinds 10 augustus 2010 gevestigd te Amsterdam en het RSIN-nummer luidt: 8228 16 775. 

De LJG Twente is een Joodse Gemeente op liberale grondslag die zijn activiteiten houdt in Haaksbergen, waar de synagoge gesitueerd is en verder in de wijde regio Twente, het gebied waar onze leden en geïnteresseerden wonen. Volgens de Statuten is de doelstelling van de LJG Twente alsvolgt omschreven:

Doelstelling

Artikel 2

De gemeente stelt zich ten doel de bevrediging van de godsdienstige en geestelijke behoeften van haar leden volgens de beginselen levende in de “World Union for Progressive Judaism,” aangepast aan de hier te lande bestaande verhoudingen.

Artikel 3

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:

  1. het houden van godsdienstoefeningen;
  2. het geven van godsdienstonderwijs;
  3. het houden van lezingen en bijeenkomsten;
  4. het uitgeven van publicaties in gedrukte of elektronische vorm;
  5. alle andere wettige middelen, welke geacht kunnen worden tot dit doel te leiden.

Contactgegevens 

Het bestuur bestaat uit vijf personen: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee leden. Het secretariaat van de LJG Twente is te bereiken via het emailadres secretaris@ljgtwente.nl  Een eventueel postadres is daar op te vragen. De synagoge aan de Ruisschenborgh 1 te Haaksbergen is eigendom van de Stg. Synagoge Haaksbergen en wordt voor diensten en andere activiteiten hiervan gehuurd.  Voor het jeugdonderwijs en ook voor andere momenten worden bij enige regelmaat andere ruimtes gehuurd. Ook vinden er activiteiten bij leden thuis plaats. 

 

Laatst bijgewerkt op 18-06-2020

Nieuws

Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30