LJG Twente is er ook voor U.

08 juni 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI verslagjaar 2015

ANBI verslagjaar 2015

 

Staat van inkomsten en uitgaven over 2015 tegenover die van 2014 en de begroting van 2015

 

  Reëel 2014

  Reëel 2015

  Begroot 2015

                  Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Contributies, donaties, renten, erven, etc.

   10.792,=

   10.488,=

     8.050,=

Entrees en bijdragen maaltijden

     2.204,=

     1.799,=

     1.650,=

Overige inkomsten

           -

        -

       -

 

 

 

 

                        Totaal

   12.996,=

   12.287,=

     9.700,=

 

 

 

 

                    Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Huur gebouwen, zalen, energie en water

    3.772,=

     3.419,=

     3.300,=

Verzekeringen

       107,=

       115,=

       100,=

Kosten rabbinaat

     1.680,=

       982,=

     1.250,=

Leiding diensten

       850,=

       600,=

       750,=

Contributie Verbond, Rimon, etc.

     1.395,=

       297,=

       600,=

Uitgaven maaltijden, materialen

     1.671,=

     1.650,=

     1.000,=

Kosten bestuur

       357,=

       454,=

       500,=

Representatie

       787,=

       630,=

       500,=

Bankkosten

       159,=

       153,=

       150,=

Abonnement Joods.nu

       675,=

       605,=

       600,=

Diversen

       465,=

       561,=

       350,=

 

 

 

 

                       Totaal

   11.918,=

     9.466,=

     9.100,=

 

 

 

 

Verslag van activiteiten 2015 - 2016

De LJG Twente schrijft voor haar Algemene Ledenvergadering steevast een Verslag van Activiteiten, dat loopt van ledenvergadering tot ledenvergadering, die gewoonlijk in het voorjaar wordt gehouden. In het VvA van 2015 - 2016, dat loopt van 14 maart 2015 tot 24 maart 2016, valt te lezen dat er bijna tweewekelijks op Sjabbat een synagogedienst werd gehouden. Ook blijkt dat op bijna alle Joodse feest- en ook treurdagen diensten werden gehouden, waarbij de diensten met Rosj haSjana en Jom Kipoer en de Seider van Pesach erg druk bezocht werden. Met enige regelmaat bezocht rabbijn Albert Ringer onze gemeente en er was een bezoek van rabbijn Hannah Nathans. Rabbijn Tzvi Marx bezocht onze gemeente wegens een Sioem en rabbijn Channa Karmann-Lente uit Hamburg verzorgde de jaarlijkse Kristallnachtlezing in onze sjoel op maandagavond 9 november. Op een bijzondere en intieme lerndag op 26 december bij leden thuis was rabbijn Kathleen de Magtige-Middleton uit Londen een van onze leraren.

In het weekend van 8 en 9 augustus vierden we op de sjabbat een bijzondere verjaardag van een van onze leden met een sjoeldienst en een aansluitende lunch op locatie en op die zondag vond er onder grote belangstelling een choepa plaats. 

In januari overleed onze voormalige chazan Coen van Tijn. Zijn crematie werd door een afvaardiging van enige leden uit onze kehilla bijgewoond. In februari verloren we kort achter elkaar twee trouwe en gewaardeerde leden. Hun begrafenissen vonden onder zeer grote belangstelling plaats.

Er wordt verslag gedaan van open dagen en van het bezoek in het voorjaar van de Haaksbergse schooljeugd van alle groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Op donderdag 2 juli ontving een delegatie van onze leden een grote groep gasten van de LJG Amsterdam in onze sjoel. Met diverse overige levensbeschouwelijke organisaties in de regio worden actief, doch met name op bestuurlijk niveau contacten onderhouden. We nemen deel aan de Raad voor Levensbeschouwngen en Religies Enschede, zijn er deelnemer aan het project 'Bruggen Bouwen' en hebben directe contacten met de Haaksbergse kerken en de moskee. In het kader van de toestroom van vluchtelingen, ook naar Haaksbergen, zijn er enkele gezamenlijke initiatieven geweest. 

Uiteindelijk worden de gegevens van bestuursvergaderingen en van de afvaardiging naar het landelijke Algemene Bestuur door de voorzitter weergegeven. We kijken terug op een jaar met weer enige lernmomenten voor de volwassenen en met regulier onderwijs voor onze kinderen, op hun weg naar hun bat en bar mitswa. Ook dit jaar is ons ledental weer iets gegroeid, waarover we ons erg verheugen.

 

Nieuws

Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30