LJG Twente is er ook voor U.

08 juni 2023 | 19 Sivan 5783

ANBI verslagjaar 2017

ANBI verslagjaar 2017

 

Staat van inkomsten en uitgaven over 2017 tegenover die van 2016 en de begroting voor 2017

 

 

  Reëel 2016

  Reëel 2017

  Begroot 2017

                  Inkomsten

 

 

 

 

 

 

 

Contributies, donaties, renten, erven, etc.

        13.241,=

           13.242,=

9.000,= 

Entrees en bijdragen maaltijden

         1.495,=

             1.793,=

1.300,= 

Overige inkomsten

       65,=

             1.084,=

         200,= 

 

 

 

 

                        Totaal

12.321,=

           16.119,=

        10.500,= 

 

 

 

 

                    Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

Huur gebouwen, zalen, energie en water 

             3.528,=

             3.050,=

        3.800,= 

Verzekeringen 

74,=

                  61,=

           150,= 

Kosten rabbinaat 

491,=

                562,=

           1.000,= 

Leiding diensten 

             1.050,=

                pm

          1.000,= 

Contributie Verbond, Rimon, Levisson etc.

874,=

             1.383,=

           600,= 

Uitgaven maaltijden, bijeenkomsten, materialen

             2.109,=

             1.908,=

         1.200,= 

Kosten bestuur

             1.264,=

             1.197,=

            750,= 

Representatie

365,=

2.075,=

           800,= 

Bankkosten

190,=

                178,=

           150,= 

Begraafplaats

                   0,=

          998,=

       0,= 

Diversen

725,=

          1.446,=

           850,= 

 

 

 

 

                       Totaal

10.670,=

      12.858,=

         10.300,= 

 

 positief saldo 

1.650,=

        3.261,=

         200,= 

 

 

Verslag van activiteiten over 2017 

De LJG Twente schrijft voor haar Algemene Ledenvergadering steevast een Verslag van Activiteiten, dat loopt van ledenvergadering tot ledenvergadering, die gewoonlijk in het voorjaar wordt gehouden. In het VvA van 2017 - 2018, dat loopt van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018, valt te lezen dat er bijna tweewekelijks op Sjabbat synagogediensten werden gehouden. Ook blijkt dat op bijna alle Joodse feest- en ook treurdagen diensten werden gehouden, waarbij de diensten met Rosj haSjana en Jom Kipoer en de Toe biSjewatseider en de Pesachseider erg druk bezocht werden. Voor twee overleden leden werden dit jaar matseiwes onthuld. Enige keren bezocht rabbijn Albert Ringer onze gemeente en er waren bezoeken van de rabbijnen Navah-Tehila Livingstone, Tzvi Marx - wegens een Bat Mitswa -  Chana Karmann-Lente en Kathleen de Magtige-Middleton uit het Verenigd Koninkrijk. De vijftigjarige bevrijding van Jeruzalem vierden wij op dinsdag 23 mei met een lezing over de Joodse geschiedenis van de hoofdstad van Israel. De jaarlijkse Kristallnachtlezing in onze sjoel op 9 november bestond uit de opvoering van 'Het gebeurde;' een bewerking van Marga Minco's Het Bittere Kruid.' 

Tijdens onze jaarlijkse Ruurlodag ontvingen we Alex Jacobovits, die ons uitgebreid meenam op een muzikale reis door de Joodse muziek. Bijzonder was de speciale sjoeldienst in de sjoel van Lochem waar onze voorzitter en voorganger Bert Oude Engberink op 19 augustus bijkans koninklijk werd onderscheiden bij gelegenheid van de viering van zijn 25-jarige relatie. 

Er is onderwijs, in samenwerking met Rimon voor de kinderen, en er bestaat onderwijs voor volwassenen. Daarnaast zijn er enkele groepen die rondom Joods lernen op gezette tijden bijeen komen. Ook wordt er af en toe aansluitend op een eredienst een studiemoment ingevoegd. 

In het VvA staat ook te lezen dat het bestuur maandelijks vergadert en dat de voorzitter deel neemt aan de Verbondsvergaderingen als lid van het Algemeen Bestuur. Overige externe contacten zijn met het Haaksbergse 4 en 5-mei Comité en met de Enschedese Raad van Levensbeschouwingen en Team Bruggen Bouwen.  

Nieuws

Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

juni

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30