LJG Twente is er ook voor U.

15 augustus 2022 | 18 Av 5782

Derasja op de begraafplaats, 2018

Derasja op de begraafplaats, 2018

Toespraak op de begraafplaats Gan ha-Olam

Een bekende chassidische rebbe, Simcha Bunim van Peshischa (1765 – 1827), stelde eens: ‘Met Rosj haSjana begint de wereld opnieuw. En voordat het jaar onder grote spanning en met veel verwachting opnieuw begint, komt het voorgaande jaar bijna geruisloos tot een eind. Net zoals bij de mens voorafgaand aan diens overlijden alle krachten van een lichaam zich verzamelen, waarna ze kunnen ophouden te bestaan, om daarna in een andere gedaante weer van start te kunnen gaan.

In onze traditie keren we ons in de dagen voorafgaand aan Rosj haSjana tot onze begraafplaatsen om onze overledenen te gedenken, die hier begraven liggen, maar ook hen die ergens anders hun laatste verblijf hebben gevonden. In de eeuwen dat de overgrote meerderheid van de Europeanen generaties lang op dezelfde plek leefden, waren Joden er al aan gewend heen en weer te trekken, van plaats tot plaats, zelfs van land tot land, waar ons tijdelijke rust werd gegund, of waar we een betere parnose konden verdienen. Onze geliefde overledenen lieten we op onze levensreizen achter; in de handen, onder de zorg van hen die daar achterbleven.

Op de oudere Europese Joodse begraafplaatsen wordt heel tastbaar wat de sjoa ons heeft aangedaan. Een hele generatie is weggeslagen; er liggen mensen begraven waarvan alle kinderen en kleinkinderen en soms ook partners in de Duitse kampen werden vermoord en waarvan hun laatste lichaamsresten in verre bossen verscholen liggen, langzaam opgenomen wordend in de natuur.

Hoe we hier ook staan vanmiddag en hoe we hier ook denken over leven en dood en over een leven na de dood, op deze plek wordt het wel heel tastbaar dat leven en dood bestaan. We voelen aan dat de mensheid door de duizenden jaren heen bezig is geweest met overwegingen hoe het zou zijn, hoe het gaat, bij iemands overlijden en wat daarna zou kunnen komen. Wij kennen hierover geen dogmata en daarom bestaat hierover in het joodse denken veel verschil van mening. Wat gebeurt er met onze ziel? En waar kwam die eigenlijk vandaan, voordat het lichaam bezield werd, en wanneer was dat moment? En zo voorts.

We denken dezer dagen wat meer na over onze tijdelijkheid en over onze breekbaarheid, en zeker ook over onze familieleden en vrienden en bekenden, die ons zijn voorgegaan – zogezegd – naar andere oorden.   We leven in een tijd dat we mensen kennen die over de hele wereld zijn verspreid; dat maakt ons sociale leven grootschaliger dan ooit, maar helaas ook vaak oppervlakkiger. Fysieke afstand gaat nu eenmaal ten koste van naaste betrokkenheid.

Toch blijven ze ons dichtbij, denken we op gezette tijden aan ze.

Ze hebben ons gevormd, ons verzorgd en opgevoed,

soms hebben wíj hen verzorgd omdat ze nog kind waren     

of omdat ze onze zorg en verpleging nodig hadden,

we hebben van ze gehouden en soms ook gehaat,

we hebben met ze gelachen en samen onze zorgen gedeeld; 

en met het ouder worden wordt die lijst alleen maar langer.

 Afbeeldingsresultaat voor kever rachel

Kewer Rachel, het graf van Rachel, bron: tifereszvi.com 

Sinds onze aartsvader Awraham Awienoe zijn geliefde Sara Imeinoe begroef in de spelonk van Machpela bij Chewron, de begraafplaats die als oudste joodse grondbezit kan worden aangemerkt, sinds onze aartsvader Jaakov Awienoe, na de geboorte van hun kleine Benjamin, zijn geliefde vrouw Rachel Imeinoe moest begraven langs de weg naar Beth Lechem, en verder trok met zijn gezin, sinds die tijd vertrouwen ook wij onze geliefden aan de aarde toe, waarna wij verder trekken in ons bestaan.

Vandaag gedenken wij: ..............................

 

Bert Oude Engberink, zondag 2 september 2018 / 22 eloel 5778

Nieuws

Rabbijn Dow Marmur is overleden. Als President was hij als geen ander actief in the World Union for Progressive Judaism WUPJ. Moge zijn ziel zijn opgenomen in de bundel van het Eeuwige leven. Lees meer >>
Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

augustus

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31