LJG Twente is er ook voor U.

31 januari 2023 | 9 Shevat 5783

Derasja voor parasja Wajera

Derasja voor parasja Wajera

In de parasja Wajera die we deze Sjabbat lezen, gebeurt ontzettend veel.

Van het bezoek van de drie engelen aan Avraham, die hem vertellen dat zijn vrouw Sarah een kind zal baren, de vernietiging van Sodom, Avraham die koning Avimelech beloog en vertelde dat Sarah zijn zus was, de geboorte van Jitschak, het wegsturen van Jisjmaeel en Hagar de woestijn in, tot de Akedah.

Er valt zoveel te kiezen om te bestuderen en vaak richten we ons - begrijpelijk - op de geboorte van Jitschak of de Akedah. Maar het deel van de parasja dat we dit jaar in de B-cyclus lezen, begint met de vlucht van Lot en zijn twee dochters de bergen in bij Tso’ar en eindigt met het wegsturen van Jisjmaeel en Hagar door Avraham. Op dit laatste deel van de parasja, wil ik me richten.

Want het is nogal een daad om je eigen eerstgeboren zoon weg te sturen de woestijn in, en dat op aandringen van Sarah. En de Eeuwige adviseert Avraham nog wel naar zijn vrouw te luisteren! Toch staat de Eeuwige Hagar twee keer bij en laat een engel met haar spreken om haar te troosten en te redden.

Voor de eerste keer dat de Eeuwige Hagar bijstaat, moeten we terug naar Lech Lecha, de parasja van vorige week. Daar lezen we dat nadat Sarah haar slavin Hagar als vrouw aan Avraham gegeven heeft, Hagar zwanger wordt van hun zoon Jisjmaeel. Vanaf dat moment veranderde de houding van Hagar tegenover Sarah, ze toonde onvoldoende respect en werd hooghartig. Sara legt dit Avraham voor en hij liet haar vrij Hagar hierop aan te pakken. Sarah reageerde door Hagar slecht te behandelen en zwaar werk te laten doen.

In haar wanhoop vlucht Hagar, weg van Sarah en wordt opgezocht door een engel, die haar opdraagt terug te gaan naar Sarah, want eens zal ze een groot volk voortbrengen. De engel geeft aan dat ze een zoon zal baren en hem Jisjmaeel moet noemen, want, zo zegt de engel “de Eeuwige heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had." (16:11)

Jisjmaeel betekent ‘God zal naar hem luisteren’ en zo gebeurde het ook de tweede keer dat de Eeuwige Hagar bijstond. In de parasja van deze week, Wajera, lezen we namelijk hoe Sarah Avraham opdraagt Hagar en Jisjmaeel weg te sturen. Wat er precies aan vooraf ging, is niet geheel duidelijk. Het gedrag van Jisjmaeel wordt met het woord ‘metsachek’ aangegeven - letterlijk ‘plezier hebben’. Volgens Rashi komt ‘metsachek' in Tenach voor in de betekenis van afgoderij, overspel, of moord. Maar uit de opmerking van Sarah dat ze niet zou willen dat Jisjmaeel erfgenaam zou worden, kunnen we afleiden dat hij dit recht onterecht opeiste.

Als Avraham Hagar en Jisjmaeel wegstuurt, belanden ze in de woestijn, het beetje eten en drinken dat ze meegekregen hadden, is op en Jisjmaeel is stervende. Hagar legt hem onder een struik en gaat een stukje verderop zitten, omdat ze niet toe kan zien hoe hij sterft. Ze zat en huilde bittere tranen..

En weer spreekt een engel tot haar: “Wat is er Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen.” De Eeuwige opende haar ogen en ze zag een waterput.

Date Palm Trees Growing In A Remote Isolated Small Oasis At Arid.. Stock  Photo, Picture And Royalty Free Image. Image 119119154.

Een oase. Bron: www.123rf.com 

Twee keer dus stond de Eeuwige Hagar bij en beantwoordde haar tranen. Het intense verdriet en wanhoop van mensen kan de Eeuwige bereiken en doen besluiten iemand te helpen of te redden.

Een ander voorbeeld hiervan vinden we de Talmoed, tractaat Ketoevot 62b.

De grote geleerde Rav Rechumi studeert ver weg en komt slechts 1 keer per jaar op de avond voor Jom Kipoer naar huis, naar zijn vrouw. Maar het gebeurt een keer dat hij niet naar huis komt, maar op het dak van het leerhuis zit, in gedachten en studie verzonken. Zijn vrouw realiseert zich dat hij dit jaar niet zal komen en laat een traan. Daarop stort het dak van het leerhuis in en Rav Rechumi sterft. Hiermee bestrafte de Eeuwige hem in antwoord op de pijn van zijn vrouw.

Dit wordt de ‘poort van de tranen’ genoemd en staat beschreven in de talmoed, in tractaat Berachot 32b. Hier verklaart Rav Elazar dat met de vernietiging van de tempel de poorten van onze gebeden aan de Eeuwige gesloten werden en onze gebeden niet meer gehoord werden als tevoren. Echter werden de poorten van de tranen niet gesloten en degene die huilt, zal gehoord worden. Want zoals er staat in psalm 39: “Hoor mijn gebed, Eeuwige, en luister naar mijn smeken, laat mijn tranen niet onbeantwoord.”

 

Sjabbat Wajera, 6 november 2020 / 19 marchesjwan 5781

Tim van Dingstee

Nieuws

Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

januari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31