LJG Twente is er ook voor U.

31 januari 2023 | 9 Shevat 5783

Derasja voor Sjabbat Kedosjiem en Jom ha'Atsmaoet

Derasja voor Sjabbat Kedosjiem en Jom ha'Atsmaoet

Vandaag is het sjabbat Kedosjiem - daags na Jom ha'Atsmaoet 5782

In deze parasja, die vaak ook wordt gecombineerd met Acharei Mot in korte jaren, lezen we volledig over hoe wij ons zouden moeten gedragen ‘als heiligen’- kedosjiem tehioe, is de titel. Een heilig leven kunnen we leiden door vanuit onze eigen kleine heiligdommen, onze woningen en onze sjoelen, een fatsoenlijk bestaan te leiden. Het gaat van arbeidsrecht, van het behandelen van de vreemdeling en van het voeren van eerlijke handel tot huwelijks regels – met wie je als man geen relatie mag hebben – van je schoonzus tot je schoondochter en niet met een andere man en niet met een beest. Niet getreurd: dat is voor dames ook verboden. Uiteindelijk komen we tot een conclusie in vers 20:22 en verder. Houd je stipt aan Mijn wetten en Mijn voorschriften en handel ernaar, dan zal het land, waarheen Ik jullie breng om erin te wonen, je niet uitspuwen. Treedt niet in de praktijken van de volkeren, die Ik, voor jullie uit, verdrijf, want omdat ze dit allemaal deden, kreeg Ik een afkeer van hen. En zei Ik tegen jullie: ‘Jullie zult hun land in bezit nemen en Ik geef het jullie ook in bezit, een land vloeiend van melk en honing. Ik ben de eeuwige jullie God, die een onderscheid gemaakt heeft tussen jullie en de andere volkeren.’ En verder: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

Joden wereldwijd voelen zich hedentendage meestal sterk verbonden met de staat Israël. Deze week viert de hele Joodse wereld de 74ste verjaardag van het moderne wonder dat Israël heet. De koppeling van Jom Hazikkaron en Jom Ha'atsmaoet, en even daarvoor Jom Hasjoa ter herdenking van de vermoorde Joden tijdens de nazi-tijd en over drie weken Jom Jeroesjalajim, vormen de nieuwe toevoegingen aan de Joodse kalender.

De klassieke feestdagen zouden we allen kunnen bestempelen als feestdagen om wat God voor ons gedaan heeft, of met de hoge feestdagen met wat Hij voor ons kan doen als we zelf tot inkeer gaan komen; met de nieuwe feestdagen zien we dat de rol van God er weliswaar wordt gezien, maar dat het vooral onze eigen verworvenheden zijn. Wij, gewone wezens en dus onvolmaakt in ons handelen en denken, hebben feestdagen op Gods feestkalender weten te plaatsen, millenia na Poeriem en Chanoeka. Allemaal dagen die wij en onze voorouders hebben ingesteld toen wij in de Joodse geschiedenis ons eigen lot in de hand namen en het tij keerden.  Hebben wij dan impact op de daden die God voor ons verricht?

Was de zee toch wel gespleten als Nachsjon ben Aminadav niet als eerste zijn voeten in die zee had gezet? Waren we wel uitgetrokken als Mosjee uiteindelijk toch bij dat brandende braambos vriendelijk voor de eer had bedankt? Hadden we de Thora toch wel gekregen als we niet klaar hadden gestaan aan de voet van de berg Sinai? Waren we echt wel eerder Kanaan binnengetrokken wanneer alle twaalf verspieders wel enthousiast waren geweest over hun verkenningstaak?

Dat klinkt misschien als radicale theologie – de mens bestormt de hemel, maar het Joodse denken ziet dit over het algemeen wel als juist. Er bestaat een goddelijk-menselijk partnerschap waarin de acties van een van beide partners directe impact hebben op de andere partner. Van de vroege rabbijnen tot de Kabbalisten en de chassidiem tot de Moesar-beweging, allen zien een rol voor de mensen bij het tot stand brengen van hemelse gebeurtenissen. Zo is de geboorte van een onafhankelijke Joodse staat in het land Israël het centrale voorbeeld van dit partnerschap op het werk in onze tijd. Wat een geluk dat we in dit buitengewone moment leven!

Zich partner weten met God brengt wel risico’s met zich mee. Wij kennen door de eeuwen heen de gevolgen van moordende fanaten, tot aan vandaag, die erop los moorden en plunderen volgens de wil van hun God. We kennen allemaal de litanie van voorbeelden waarin religieus gemotiveerde excessen hebben geresulteerd in verschrikkingen en vanzelfsprekende ontheiliging van Gods eer. Wij zien dat als kinderen offeren aan de Moloch, waarover wij ook lazen. Dat is de gevaarlijke kant van het partnerschap van de mens met God. Wij, de mensen, laten ons te vaak meeslepen. Hoe meten we dan of iets wel of niet in Gods plan ligt? Zelfs onder onze eigen broeders en zusters zijn fanatieke antizionisten, die meestal hun sjabbat en kasjroet veel beter houden dan wij hier. Wie is de goede Jehoede?

De Tora zelf biedt een correctie. Leviticus 22:32 luidt: "Ontheilig Mijn heilige naam niet, maar heilig Mij onder het volk Israël; Ik, de Eeuwige, die u heilig maakt."

Zo staat het eren van Gods naam door zichtbaar, uiterlijk en openbaar gedrag in een nieuw licht. Kidoesj Hasjem werd altijd gezien dat het een heilige daad was om te sterven voor Gods Heilige Naam. Maar steeds meer, zeker sinds velen de tradities loslaten, kan Kidoesj Hasjem worden gezien als juist te kiezen voor het leven, Joods ingevuld, om God te eren, tegenover Chiloel Hasjem, het ontheiligen van Gods Naam, door als Jood foute dingen te doen.

Tel Aviv (Israël) | Tips en bezienswaardigheden - 333travel Tel Aviv, bron: www.333travel.nl 

De staat Israël scoort, ondanks al zijn uitdagingen en, ja, misstappen en fouten, buitengewoon goed op de kidoesj hasjem-schaal. Israëls toewijding aan democratie en menselijke waardigheid, aan wetenschappelijke en culturele prestaties en vastberaden verdediging van het Joodse volk over de hele wereld, brengen allemaal eer aan onze traditie, ons volk en aan God. Deze week en deze Sjabbat vieren we het grote Joodse wonder van onze tijd. Misschien vanwege de sterke menselijke component van dit wonder, vieren we een werk in uitvoering, een voortdurende inspanning om Gods heilige naam te heiligen in een nog lang niet verloste wereld. Onze taak als supporters van Israël is om op onze hoede te zijn voor de altijd aanwezige verleiding van chilloel hasjem, en om de focus te houden op onze samenwerking met God. Dat wij als Joden ons eindeloos en eeuwig bezighouden met handelingen die Gods naam eer aandoen. Die gedeelde inzet maakt dit een echt heilige gelegenheid.

Sjabbat sjalom en een verlate Chag Sameach voor ons allemaal!

Sjabbat 7 mei 2022 / 6 iyar 5782 – Bert Oude Engberink

 

Nieuws

Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

januari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31