LJG Twente is er ook voor U.

31 januari 2023 | 9 Shevat 5783

Derasja voor Sjabbat Nachamoe

Derasja voor Sjabbat Nachamoe

De sidra Wa-etchanan (Dewariem/Deuteronomium 3:23-7:11) wordt altijd gelezen op Sjabbat Nachamoe – de “Sjabbat van Vertroosting” – die volgt op Tisja Be’av, de dag waarop we de vernietiging van de Eerste en Tweede Tempel herdenken, samen met de nodige andere ellende uit onze geschiedenis. Die naam is ontleend aan de openingszin van de Haftara: “Nachamoe, nachamoe ami - Troost, troost, mijn volk” (Jesjajahoe 40:1).

De thema’s van deze Sjabbat weerspiegelen het proces van het verwerken van verdriet, van de verwoestingen en verdere ellende die ons passeren met Tisja Be’av, tot de troost die wordt uitgedrukt door Sjabbat Nachamoe, en uiteindelijk tot de vernieuwing waarop wij hopen op Rosj haSjana, alweer over zes weken. De verwoesting van de Tempels was niet alleen een ramp op zichzelf; het was ook de vernietiging van het systeem hoe wij met God omgingen, de omgang met gevoelens en van het markeren van onze levensmomenten, het systeem voor het rouwen en het bieden en ontvangen van troost. Wij communiceerden met God middels offers, naast het gebed 'van onze lippen,' zoals we van Channa, de moeder van Sjmoe'el weten. Het Joodse volk had geen idee hoe ze aan de ramp van de tempelverwoestingen kon ontstijgen en toch slaagden we daar uiteindelijk in. Voor het door de Europeanen onder leiding van Rome verwoeste Tempeljodendom in het jaar 70 kregen we het rabbijnse Jodendom terug.

Maar behalve de nasleep van Tisja beAv was het gisteren Toe beAv, de 15e av. We zijn precies een half jaar na, dus ook vóór Toe biSjewat.

Toe beAv, in het hedendaagse Israel wordt er liever gesproken over Jom haAhava - de dag der liefde, in het uitgaansleven in Tel Aviv en Eilat, en in de vele kiboetsiem. En ook de chassidim vieren dit vol overgave. Met dat verschil dat men op de stranden en in de bars en disco’s van Tel Aviv, Eilat, Naharia en in de meeste kiboetsim uitgelaten groepjes jongelui en verliefde stelletjes zal zien; in de traditionelere plekken zoals in Jeroesjalajim, Bnei Berak en Kwar Chassidim zullen de mannen en de vrouwen apart over deze mooie dag praten: hoeveel haKadosj Baroech Hoe wel van zijn volk houdt. Neêrlands’ Jodendom heeft hier nooit veel mee gehad.

Stel je eens voor: in Mozes’ dagen hield op deze datum het sterven in de wildernis op; de straf voor de slechte raad van de verspieders. Het is de datum dat het verbod op een huwelijk met iemand uit een andere stam werd opgeheven en de datum dat de stam van Benjamin, na een tijd in cherem, dat is onder de banvloek te zijn geweest, terug mocht keren binnen Jisrael. Maar het was ook de laatste dag van het houthakken voor de jaarvoorraad van de tempel, en de bijlen werden dan gebroken, waarna de vermoeide, gebronsde, dorstige en hongerige en bezwete jongens de naar roosjes ruikende dansende meisjes in hun van elkaar geleende witte jurkjes gehuld, in de bossen en in de wijngaarden gingen bewonderen. Drie maal raden wat daar vaak van kwam.

De bronafbeelding bekijken   Afbeeldingsresultaten voor dance tu b av

Bron 1: www.beishamikdashtopics.com             

Bron 2: Tu be'Av dance in vineyard in Tel Shiloh - Israel blogger

En wij. Wat lazen we vandaag nu precies? De tweede set van de tien geboden, de esseret hadibrot staan er vandaag in hfd 5 in. En ons: ‘Sjema Jisrael, Adonai eloheinoe, Adonai echad’ (6:4). ‘We-ahavta et Adonai Eloheicha, bechol lewawecha, bechol nafsjecha oewechol meödeicha’ (6:5). Heb de Eeuwige lief, met heel je hart, met heel je ziel en met alles wat in je vermogen ligt. Voor de Eeuwige je God moet je ontzag hebben (6:13), Hem moet je dienen. Ja, hoe? Dan volgen er vele, vele opdrachten hoe te handelen. Maar eronder ligt die ene gedachte: Wees heilig, want ik ben heilig. Die heiligheid vinden we terug in al onze rituelen, zoals hier in sjoel – kastje open; kastje dicht. Staan en zitten. En nog duizend dingen. Sjabbat, kasjroet, maar uiteindelijk gaat het erom hoe we met elkaar gemeente zijn, hoe we onderling met elkaar omgaan, en hoe met onze omgeving, hoe we ons opstellen tegenover de ander en alle anderen en al het andere. Hoe we met tegenslag en weerstand omgaan, en met geluk en voorspoed. En dan zit hem die heiligheid niet in stormachtig gedrag, maar in die bries, die ook de profeet Elia ervoer, maar die we vaak vergeten.

Nu we begonnen zijn de haftarot van vertroosting van Jesjajahoe te lezen, tot we bij Rosj haSjana zullen aankomen, zullen we uit die zachte bries onze vertroosting halen, onze kracht halen, om te proberen weer met elkaar in het reine te komen en met vreugde voorwaarts te gaan. Want wij Joden zijn goed in achterom kijken, maar alleen daarom, dat we nog beter gefocust vooruit kunnen. We moeten proberen onze moeilijke momenten en gedachtes te overwinnen, want alleen samen zijn we sterk en vormen we een voorbeeld voor de omgeving.

Sjabbat sjalom en een mooi laatste restje van Toe beAv.  

Bert Oude Engberink, sjabbat 13 augustus 2022 / 16 sjewat 5782

Nieuws

Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

januari

  • <  
  •   >
z m d w d v z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31