LJG Twente is er ook voor U.

01 december 2022 | 7 Kislev 5783

Derasja voor Sjabbat Wajikra

Derasja voor Sjabbat Wajikra

Lieve vrienden,

Deze week heb ik de eer om op deze voor ons volledig nieuwe manier, via facebook of de mail, mijn droosje te mogen houden. En wat voor week! Een week waarin we dagelijks weer worden geconfronteerd met onzekerheid en angst. En het ergste; ondanks deze zware tijden wordt het moeilijkste van ons gevergd wat er bestaat, namelijk sociale onthouding. Waar wij juist nu, nog sterker dan anders, de behoefte hebben om elkaar te zien, elkaar te steunen. De normaliteit van het samenzijn. Laten we hopen dat deze periode niet te lang duurt en dat we elkaar weer snel in de armen mogen sluiten.

Uitgerekend nu lezen we de parasja Wajikra, vertaald “en hij riep”. Al lezende merken we snel dat deze parasja bijna uitsluitend technische instructies geeft voor het brengen van offers aan de Eeuwige. We lezen over brandoffers, vredeoffers, reinigingsoffers en hersteloffers. Welke dieren te gebruiken zijn, Welke delen verbrand dienen te worden, Waar het bloed gesprenkeld of gegoten dient te worden, En waarheen met de resten. Nou, probeer daar maar eens een aantrekkelijk droosje van te maken!

Dit lezend valt direct de enorme gedetailleerdheid in de beschrijving van de offers op. En met elkaar vergelijkend vallen er verschillen op die vragen oproepen: Waarom mogen bijvoorbeeld voor sommige offers uitsluitend mannelijke of vrouwelijke dieren gebruikt worden en is het voor andere offers om het even? En waarom wordt een schaap en een geit bij een brandoffer aan de noordzijde van het altaar geslacht, terwijl dit niet lijkt te gelden voor een stier? Een stier wordt eerst gevild, maar schapen en geiten kennelijk niet. Als flexitarier, vegetariër of zelf veganist is dit niet de aantrekkelijkste parasja om te lezen, maar gelukkig valt er meer uit te halen. Zo wordt tijdens het lezen ook duidelijk dat deze offers een sociale dimensie hebben. Sommige offers lijken gerelateerd te zijn aan de welvaart van het individu. Zo moet in het geval van een reinigingsoffer na een bepaalde overtreding een ooi of een geit als reinigingsoffer aangeboden worden.

Maar wie zich dat niet kan veroorloven, moet twee tortelduiven of twee gewone jonge duiven offeren. En heeft iemand geen duiven, dan volstaat een tiende Efa tarwebloem. Ook zijn er verschillen in de uitvoering van de offers afhankelijk van wie de geboden van de Eeuwige overtreden heeft. Deze verschillen lijken te maken te hebben met de mogelijke uitwerking van zo’n overtreding, het effect dat dit op de gemeenschap kan hebben. Voor verschillende vormen van afpersing, diefstal, of toe-eigening door meineed, moet de schade aan de benadeelde vergoed worden, maar tevens een offer gebracht worden om verzoening met de Eeuwige te bewerken. Het offer vervangt dus niet de straf die iemand voor zijn overtreding naar een ander toe opgelegd krijgt.

Het overtreden van de geboden van de Eeuwige staat voor het overtreden van het regelwerk dat ons samenleven bepaalt en ons beschermt. Niet alleen is er concrete schade aan personen aangericht, maar ook schade aan de gemeenschap door je aan haar regels te onttrekken. Er lijkt sprake te zijn van zowel een concrete compensatie als een moreel component.

Ook als we de omgang met de offerdiensten uit onze traditie wat ongemakkelijk vinden en het ons tegenwoordig afstoot, klinkt ‘iets opofferen’ of ‘een offer brengen’ positief in ons hedendaagse taalgebruik. We zien het nog steeds als iets goeds om iets van aanzienlijke waarde af te staan voor een hoger doel. Tegenwoordig echter vaak in overdrachtelijke zin, als het opofferen van tijd, of onthouding van iets ten gunste van een moreel hooggestemd doel.

Het offer dat de huidige crisis van het Corona virus van ons verlangt, is niet gering. We moeten afstand van elkaar nemen, in ieder geval fysiek, en kunnen er niet meer voor elkaar zijn zoals anders. Mensen lopen de kans te vereenzamen, en we voelen ons geïsoleerd en beperkt. En toch zijn we bereid dit offer vrijwillig te brengen, om dat hogere doel, het leven en gezondheid van onze naasten, of ook onbekende medemens, te beschermen.

Ik wens u Sjabbat sjalom

Tim van Dingstee

Sjabbat Wajikra, 27-28 maart 2020 /3 niesan 5780

 

Of kijk hier: 

https://www.facebook.com/1449745698620565/videos/220318265994449/ 

Als de link niet werkt kunt u hem ook kopieëren en in de adresbalk plakken. 

 

 

Nieuws

Baroech haba - Welkom bij de Liberaal Joodse Gemeente Twe Lees meer >>

december

  • <  
  •   >
z m d w d v z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31